vitam

una vintena de malalts de la comarca d’Osona rebran assistència mèdica a través del sistema vitam

una vintena de malalts de la comarca d’Osona rebran assistència mèdica a través del sistema vitam

Durant l’any 2014 VITAM serà utilitzat per a fer el seguiment d’una vintena de pacients hospitalitzats al seu domicili de la comarca d’Osona. La iniciativa és resultat d’una col·laboració entre la Universitat de Girona, el Consorci Hospitalari de Vic i la Fundació TicSalut.

Segons informen José Luis Marzo i Víctor Torres, responsables del VITAM a la UdG “la iniciativa permetrà validar l’eina en casos reals, en malalts que es comuniquen amb metges i infermeres sense haver-se de desplaçar. Això ens permetrà saber en quin grau VITAM satisfà les necessitats dels pacients i dels professionals mèdics.

D’altra banda, cal demostrar que la qualitat assistencial sigui equivalent a les visites presencials”. Així mateix, la iniciativa permetrà al Consorci Hospitalari de Vic avaluar l’estalvi en termes de costos i de temps que suposa l’aplicació d’eines de videoconferència en l’atenció domiciliària. La prova pilot finalitzarà al setembre de 2014.


search engine optimization web site is seoegitim in the turkey seo click here text. Dev seo kütüphanesine giderek derin bilgiler edinebilirsiniz.

Share this post